Afdeling pony's:

 

Contributie RV de Eschruiters................  €    35,00 per jaar.

Lidmaatschap KNHS 2016...................... €    20,00 per jaar.        

Rijdend lidmaatschap............................ €  170,00 per jaar.

 

 

 

Lidmaatschap KNHS wordt bij de afd. pony's in januari in rekening gebracht. Daarnaast volgt halfjaarlijks de

rekening voor het lidmaatschap.

Tijdstip aanmelden:

Indien men zich voor de 15e van de maand aanmeldt als lid, zal de contributie vanaf die maand volledig in rekening gebracht worden. Meldt men zich na de 15e aan als lid dan zal de contributie in rekening gebracht worden vanaf de daarop volgende maand. Ponyruiters kunnen eerst gebruik maken van 4 proeflessen!