HUISREGELS

VOOR IEDEREEN GELDT

Het is niet toegestaan auto's en trailers te parkeren binnen 4 meter van de ingang van de manege. Er dient altijd een vrije doorgang te blijven.

Mest in de pistes en op de parkeerplaatsen dient te worden opgeruimd.

Gebruik van deze accommodatie is alleen voor leden.

Het gebruik van de manege is geheel op eigen risico.


Het gebruik van drugs in de manege of op het terrein van de manege is verboden.

Met uitzonderingen van de locaties die daartoe expliciet zijn aangewezen geldt voor de gehele binnen manege een rookverbod.

 

Machines en stro- en hooibalen zijn geen plek om op te spelen en houd rekening met rijdende machines als je op het terrein van de manege loopt.

 

Een paard dat meegenomen wordt naar de accommodatie dient gezond en in goede conditie te zijn. Als er in de eigen stal een virus/ziekte heerst is het verboden om op de manege te komen.

 

Honden zijn welkom op het terrein van de Eschruiters mits ze aangelijnd zijn.

Loslopende honden kunnen onverwachte, gevaarlijke en ongewenste situaties veroorzaken.

 

VOOR IEDERE RUITER/MENNER GELDT

Draag altijd een veiligheidshelm die voldoet aan de huidige veiligheidsnorm.

Draag geschikte aansluitende kleding en geen loshangende sjaals of grote sieraden.

Draag tijdens het rijden altijd rijlaarzen of schoenen met een gladde doorlopende zool met hak en gladde bovenkant, in combinatie met chaps.

 

Volg de aanwijzingen van de instructeur of het personeel van de accommodatie op.

 

Laat geen spullen rondslingeren.

Tijdens het rijden worden de rijbaanregels in acht genomen.


Alcohol-/drugsgebruik voor of tijdens het paardrijden is niet toegestaan.

Het harnachement dient goed te passen. Zadels dienen uitgerust te zijn met goed functionerende ophanghaken voor de stijgbeugels. 

 

Voor menners geldt, dat het tuig veilig en geschikt is.

 

RIJBAANREGELS

Indien een ruiter of menner alleen in de rijbaan rijdt of op de accommodatie aanwezig is, dient de ruiter een mobiele telefoon bij zich te dragen.

 

Tijdens het rijden of mennen dient de rijbaan gesloten te zijn.

 

De combinatie, die op de linkerhand rijdt heeft bij het passeren voorrang op de hoefslag (dus rechts houden). De ruiter die op dezelfde hand een snellere gang heeft en/of zijgangen rijdt, heeft altijd voorrang (en dus ook de hoefslag).

 

Niet snijden en geef elkaar de ruimte bij het passeren.

 

In hal 2 en hal 3 mag je longeren, maar als er ruiters rijden in hal 2, dan moet je dit overleggen met de ruiters.

 

HUIS- EN GEDRAGSREGELS OVER ALCOHOL IN DE KANTINE

Er wordt geen alcohol geschonken aan:

- Jongeren onder de 18 jaar.

- Jeugdleiders, trainers van jeugd en andere begeleiders van de jeugd tijdens het uitoefenen van hun functie.

- Ruiters/amazones, die nog actief de sport op deze dag moeten beoefenen.

 

Kinderen jonger dan 18 jaar mogen niet achter de bar aanwezig zijn. 

 

KLACHTENPROCEDURE 

Indien u klachten heeft over het naleven van de veiligheidseisen op onze accommodatie, horen wij dat graag zo spoedig mogelijk. Op deze wijze kunnen we een eventuele onveilige situatie snel oplossen. 

 

Alle klachten behandelen wij op dezelfde manier: 

Dien uw klacht in bij een bestuurslid, indien er geen overeenstemming wordt bereikt kunt u uw klacht  binnen  twee weken schriftelijk indienen bij het Algemeen Bestuur van de vereniging (e-mail jannekedewilde@hotmail.nl).

 

De klacht dient duidelijk omschreven te worden met een heldere onderbouwing van uw standpunt en kan nooit anoniem ingediend worden. Binnen twee weken ontvangt u schriftelijk een antwoord voor of namens het Algemeen Bestuur van de vereniging. 

 

Indien u zich niet kunt vinden in het antwoord of heeft u klachten over aangelegenheden rondom veiligheid en/of het veiligheidscertificaat in het algemeen, en kunt u hierover geen overeenstemming bereiken met het bestuur, dan kunt u deze uitsluitend schriftelijk en niet anoniem indienen bij het secretariaat van de Stichting Veilige Paardensport. Postbus 3040, 3850 CA, Ermelo. 

Vanaf dat moment worden de klachten behandeld conform de reglementen en procedures van de Stichting Veilige Paardensport. 

 

Geef uw vragen, klachten en ideeën op het gebied van veiligheid door aan uw instructeurs of bestuursleden. Zij kunnen dan verbeteringen in gang zetten.