De instructie voor de afdeling paarden vindt plaats op de maandag- , dinsdag- en woensdag-avond en wordt gegeven door gediplomeerde instructeurs die zelf ook hun sporen hebben verdiend in de ruitersport. Het streven van de afdeling paarden is de instructie zodanig in te richten dat beide disciplines in het lesuur aan de orde komen d.w.z. dressuur en springen. Uiteraard kan er in wederzijds overleg tussen instructeur en leden hiervan afgeweken worden, zodat het lesuur meer dressuur- of meer springmatig ingericht wordt.

 

Maandagavond: Elke week van 18:30 uur tot 21:30 uur, 3 lessen van een uur. De instructie wordt verzorgd door Jorg Beckers.

 

Dinsdagavond: Elke week van 18:30 uur tot 21:030 uur, 3 lessen van een uur. De instructie op wordt verzorgd door Frank Buitenhuis.

 

Woensdagmorgen: Elke week van 9:30 uur tot 11:30 uur, 2 dressuurlessen. De instructie wordt verzorgd door Jolanda Wolters.

 

Woensdagavond: Elke week van 19:30 uur tot 21:30 uur, 2 lessen van een uur. De instructie wordt verzorgd door Gijs Mosman.

 

Ben je verhinderd dan graag afmelden bij de instructeur of via app-groep.

 

Het kan voorkomen dat de instructeur een keer verhinderd is. In dat geval zal hij zelf of in overleg met het bestuur zorgen voor een vervanger. Naast de wekelijkse lessen organiseren wij jaarlijks extra spring- en dressuurlessen. Voor deze extra lessen trachten wij altijd personen te contracteren die een grote ervaring en bekendheid genieten op deze disciplines. De tijdstippen van deze lessen zullen wij bekend maken op het prikbord in de manege en via deze site.

 

In verband met meerdaagse evenementen kunnen gedurende het jaar lesuren uitvallen. Denk hierbij aan evenementen als DYF, Paarden- en Pony indoor. Tijdens feestdagen die op de maandag t/m woensdag vallen zullen er ook geen lessen plaatsvinden. De vakantieperiode valt altijd gelijk (3 weken) met de bouwvak.

 

Na het gebruik van de manege (individueel of met lessen) dient de mest opgeruimd te worden.

 

Lessen

  • Deelname aan lessen is alleen voor rijdende leden.
  • Indien een rijdend lid, door omstandigheden, een bepaalde periode niet in staat is deel te nemen aan de lessen dan kan i.o.m. het afdelingsbestuur, waarvan zij of hij lid is, overeengekomen worden dat tijdelijk iemand anders, mits lid, zijn of haar plaats inneemt in de les.
  • Het bestuur behoudt zich het voorrecht i.o.m. de instructeur de lesindelingen aan te passen. Aanpassingen worden direct of via de site met u gecommuniceerd. Wensen van leden zullen zoveel mogelijk gehonoreerd worden.
  • De instructeur behoudt zich het voorrecht, mits in alle redelijkheid, de opbouw van de lessen naar eigen inzicht in te delen.
  • Problemen van zowel de instructeur als de leden kunnen bij het betreffende afdelingsbestuur gemeld worden.