ALGEMEEN BESTUUR

Voorzitter:

Henk Robben

 

Vicevoorzitter:

Johan Scheppink 

 

Secretaris:

Marlon Eertink

 

Penningmeester:

Ineke Ooms

 

Afgevaardigde vanuit de afdeling Aangespannen paard:

Linda ten Broeke

 

Afgevaardigde vanuit de afdeling pony's:

Dian van der Kolk

 

Afgevaardigde vanuit de afdeling paarden:

Dik Schuttevaar

 

Afgevaardigde vanuit het Algemeen Bestuur naar Indoor Wierden:

Edwin Maatkamp

 

Afgevaardigde vanuit het Algemeen Bestuur naar Dutch Youngster Festival:

Ruben Hofman

 

 

 

Het Algemeen Bestuur vergadert elke maand en houdt twee keer per jaar een Algemene Ledenvergadering. Het Algemeen Bestuur heeft een coördinerende functie tussen de diverse afdelingen en stichtingen. Tevens houdt het Algemeen Bestuur zich bezig met de algemene en de afdelingsoverstijgende gang van zaken binnen de vereniging.

De statuten zijn in januari 2011 aangepast en gepasseerd bij notariskantoor van Goor. De vereniging staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 40076706.

 


BESTUUR AFD. PAARDEN

 

 

Klik hier voor de contactpersonen van de paarden.

 

 

 

 

BESTUUR AFD. PONY'S

 

 

Klik hier voor de contactpersonen van de pony's.

 

BESTUUR AANGESPANNEN PAARD

 

Klik hier voor de contactpersonen van het aangespannen paard.