ALGEMEEN BESTUUR

Voorzitter:

Johan Scheppink

Secretaris:

Gerdien Wassink

Penningmeester:

Ineke Ooms

Afgevaardigde vanuit de afdeling Aangespannen paard:

Gert Koers

Afgevaardigde vanuit de afdeling pony's:

Dian van der Kolk

Afgevaardigde vanuit de afdeling paarden:

Dik Schuttevaar

Afgevaardigde vanuit het Algemeen Bestuur naar Indoor Wierden:

Henk Ekkelenkamp

Afgevaardigde vanuit het Algemeen Bestuur naar Dutch Youngster Festival:

Maurits Vetker

Afgevaardigde vanuit het Algemeen Bestuur naar Indoor Pony's:

Henri van der Kolk

 

Het Algemeen Bestuur vergadert elke maand en houdt twee keer per jaar een Algemene Ledenvergadering. Het Algemeen Bestuur heeft een coördinerende functie tussen de diverse afdelingen en stichtingen. Tevens houdt het Algemeen Bestuur zich bezig met de algemene en de afdelingsoverstijgende gang van zaken binnen de vereniging.

De statuten zijn in januari 2011 aangepast en gepasseerd bij notariskantoor van Goor. De vereniging staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 40076706.

 


BESTUUR AFD. PAARDEN

 

 

Voorzitter:

Rita Ekkelenkamp

Vice voorzittter:

Dik Schuttevaar

Seretariaat(waaronder leden secretariaat)

Seine Meulman

Penningmeester:

Judie Minkjan

Wedstrijdsecretariaat Springen:

Carolien Wissink

Wedstrijdsecretariaat Dressuur:

Marion Maathuis
 

 

BESTUUR AFD. PONY'S

 

 

Voorzitter:

Dian van der Kolk

Vice-Voorzitter:

Johan Scheppink

Seretariaat(waaronder leden secretariaat)

Debra Geurkink

Penningmeester:

Janita van de Maat

Wedstrijdsecretariaat:

Erna Schuttevaar

Bestuurslid:

Martin Schuurman

Bestuurslid:

vacant

 

BESTUUR AANGESPANNEN PAARD

 

Voorzitter:

Gert koers

Vice-voorzitter:

Arjan Kleinjan

Seretariaat(waaronder leden secretariaat)

Jannie Jansen

Penningmeester:

Herman Noltes

Wedstrijdsecretariaat:

Inge Tijhof

Bestuurslid:

Coen ter Braak