Afdeling paarden

 

Contributie RV de Eschruiters............€     35,- per jaar.

Rijdend lidmaatschap.......................€   140,- per jaar.

(gebruik manege, leden welke voor de Eschruiters uitkomen op wedstrijden, instructiekosten)

 

Lidmaatschap KNHS 2018

Lidmaatschap KNHS.........................€    21,75 per jaar.

 

Eenmalig entreebedrag....................€   115,-

 

Contributie wordt bij de afdeling paarden één keer per jaar (januari) in rekening gebracht.

Indien men zich in de 2e helft van het jaar aanmeldt als lid, wordt de helft van het rijdend-lidmaatschap in rekening gebracht. De contributie blijft € 35,00.

 

Rijdend lidmaatschap kan tijdelijk worden overgedragen (bijv. ivm ziekte) naar een andere lid van de Eschruiters. Dit alleen in overleg met het bestuur.