afdeling aangespannen paard


Contributie aangespannen paard........€   30,00 per jaar.

Rijdend lidmaatschap........................€   70,00 per jaar.

Lidmaatschap KNHS 2015

basiscontributie incl. Paard en Sport...€     8,00 per jaar.

1e gezinslid.....................................€   42,75 per jaar.

volgend gezinslid..............................€   10,00 per jaar.


Contributie wordt één keer per jaar (januari) in rekening gebracht.